fullwant Logo R new

鐵板捲餅- 嚴選鐵板捲餅 口感酥脆

嚴選純手工古早味捲餅,口口蔥香味,鐵板香煎搭配扶旺自製特有內餡,外酥內Q、香氣十足。

辣燒肉蛋捲餅   

menu icon 03

深海鮪魚捲餅    

empty 02

起士蛋蔥捲餅   

empty 02

香腸酸菜蛋捲餅  

menu icon 02

生菜蝦鬆捲餅   

menu icon 02

馬令其蛋捲餅   

empty 02

燒牛沙拉捲餅

芋泥煉乳捲餅

香椿蔬菜捲餅